DHL Pomoč DHL.com
Online Shipping
Kako želite pošiljati z nami?
DHL-ova celovita podpora pri pošiljanju ekspresnih pošiljk za nove in obstoječe uporabnike: Pošljite sedaj, spoznajte DHL pošiljanje; pripravite in upravljajte z vašimi izvoznimi ali uvoznimi pošiljkami vse preko spleta.
  
Kakšne so Novosti?
Opazili boste spremembe v sistemu, ki bodo skrajšale čas kreiranja pošiljke. Dodatne informacije preko spodnje povezave.
Kakšne so prednosti uporabniškega profila?
Dobrodošli na DHL Online Shipping
Privarčujte na času in na izboljšani kontroli
Uporaba spletnega imenika (do 2000 naslovov) Zgodovina pošiljk
Uredite vaš profil in vaše nastavitve
Prikaz cen vezanih na vašo naročniško kodo
Imejte popoln nadzor nad vašim uvozom
Import Express Online je zasnovan, da vzpostavlja učinkovito komunikacijo med uvozniki in pošiljatelji preko spleta, kjerkoli se nahajate.
Uvoznikom omogoča popolni nadzor nad svojim uvozom in hkrati omogoča pošiljateljem, da pripravijo in upravljajo s svojimi pošiljkami.